Udslusningsstrategi

Udslusningsstrategi for Ringsted Produktionshøjskole

I princippet begynder arbejdet med udslusningen af vores elever ved den første indledende samtale på Ringsted Produktionshøjskole.

Vores primære målsætning er, at afklare de unge til at de på et kvalificeret grundlag kan træffe beslutning om hvilken uddannelse de skal udsluses til på deres videre uddannelsesvej. Sekundært udsluses de unge til jobs indenfor den private eller offentlige sektor.

Elektronisk logbog:

En elektronisk logbog er blevet indarbejdet i hverdagen. Den bliver der god brug for i forbindelse med at dokumentere de fremskridt, eleven har gjort på værkstedet.

Realkompetenceafklaringen er en systematisk metode, og et godt redskab til afdækning af de faglige basiskvalifikationer og sociale kompetencer som eleven allerede har, eller skal erhverve sig for at fungere på en given uddannelse eller indenfor et særligt erhverv. Dette arbejde fører frem mod et produktionsskolebevis, der er et konkret vidnesbyrd og standpunkt for eleven – såvel som for kommende erhvervsrettede uddannelsesinstitutioner.

Samordning af udslusningsindsatsen:

Det gode lokalsamarbejde med ungdommens uddannelsesvejledning (UU) og deres målgruppevurdering af eleverne i kombination med vores indskrivning og udarbejdelse af en begyndende forløbsplan er, et godt afsæt for det videre samarbejde.

Ofte er der imidlertid problemstillinger omkring den unge der ikke er kendt på indskrivningstidspunktet. På Ringsted Produktionshøjskole har vi derfor et møde hver måned med UU-vejlederne, hvor samtlige indskrevne elevprofiler bliver gennemgået.

Elever med særlige vanskeligheder i forhold til at komme videre herfra, skal senest 3 måneder før normeret tid overgå til vores koordinator på vejlederområdet. Koordinatoren har en særlig opgave i forhold til at orientere UU lokalt og efter behov sociale myndigheder, hvis eleven er under 18 år.

EGU:

Arbejdsmarkedsudvalget tiltrådte d. 25-08-2010 en samarbejdsaftale med Ringsted Produktionshøjskole.

Dette betyder fremover at vi er EGU aktør for kommunen.

Det særlige læringsmiljø som vores skole gennem tiden har opbygget med udgangspunkt i praksisfællesskabet på værkstederne, er et utrolig godt match til målgruppen for EGU’en. Produktionsskolen har en tæt kontakt til det lokale erhvervsliv, og har derfor gode muligheder for at finde lokale praktikværter til EGU-eleverne.

Vores lokale samarbejdsaftaler med Social- og sundhedsskolerne på Vestsjælland og med Erhvervsskolecentret i Ringsted giver en bred vifte af skolebaserede erhvervsrettede uddannelsestilbud, der kan indgå i elevens uddannelsesplan.

Vejledning til udslusning:

Ringsted Produktionsskole er en vejledningsskole. Individuel afklaring, udvikling og perspektivering af elevens personlige, sociale og faglige kompetencer er de forventninger samarbejdspartnere med rette kan kræve af den professionalitet vi lægger for dagen i arbejdet med de unge. Samtidig skal alle linielærere fortsat udvikle deres uformelle vejledningspraksis med baggrund i det daglige praksisnære arbejdsfællesskab på linierne. De nye kombinationsforløb på de erhvervsrettede skoler, giver en mulighed for at eleverne i praksis lærer om hverdagen på deres nye uddannelsesforløb. Linielæren holder med baggrund i kontinuerlige vejledningsdage et vågent øje med, hvornår eleven er parat til at indgå i et kombinationsforløb.