Optagelse på en produktionsskole

Du kan optages på produktionshøjskolen hele året rundt, hvis din ”Ungdommen Uddannelsesvejleder” vurderer, at du tilhører målgruppen af unge, der ikke er helt klar til at komme i ordinær ungdomsuddannelse, er i tvivl om hvad du skal eller hvis der ikke er plads på den konkrete skole.

 

Opholdet på en produktionsskole har ofte afgørende betydning for, at du bliver klar over, hvilken uddannelse du har lyst til og kan klare.

For med små hold og relationen mellem den voksne og den enkelte unge, er produktionsskolerne i stand til at nå mange af de unge, som ellers ville falde ud af uddannelsessystemet, og give dem en fornyet chance for at komme ind på arbejdsmarkedet.

 

Forventninger

Du har nogle forventninger til skolen, men vi har også nogle forventninger til dig, nemlig at:

  • Du tager del i aktiviteterne på værkstedet og på skolen.
  • Du vil være en del af elevgruppen.
  • Du yder din indsats i samværet med de andre elever.
  • Du tager ansvar for selv at være en del af den undervisning, du bliver tilbudt.
  • Du med hjælp fra din værkstedsleder, laver en plan rettet mod din fremtid, både uddannelses- og jobmæssigt.
  • du deltager i skolens fællesarrangementer og temadage

 

FAKTABOKS: Produktionshøjskolen er for dig under 25 år som ikke har gennemført en ungdomsuddannelse, og som ikke umiddelbart har forudsætninger for at påbegynde en sådan uddannelse. Vi tilbyder et undervisningsforløb, der er baseret på praktisk arbejde og produktion. Der er løbende optag på skolen. Et ordinært produktionsskoleophold er ikke et formelt kompetencegivende undervisningstilbud, men Ringsted Produktionshøjskole kan herudover tilbyde en Produktionsskolebaseret Erhvervsuddannelse (PBE) som køkken Cater, IT-supporter og tømrer, i samarbejde med erhvervsskolerne. Endvidere tilbyder vi den nye Kombineret Ungdomsuddannelse (KUU), en Erhvervs Grunduddannelse (EGU) samt en Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU). Endelig gives mulighed for meritgivende kombinationsophold på en erhvervsskole.

Yderligere information: Se forsiden.