Lærlinge

Ringsted Produktionshøjskole er godkendt til at have: 2 lærlinge på håndværk, 2 lærlinge på medie og 1 lærling i køkkenet.

Pt. Har vi 1 lærling i gang på medie.

En anderledes uddannelse

Når man spørger eleverne, hvad der er særligt ved produktionsskolerne, svarer langt de fleste, at det, at de er blevet mere sikre på sig selv og har fået en ny chance for at komme i gang med en uddannelse, har haft afgørende betydning.

Kelly Christensen på 22 år har fået mulighed for at tage en produktionsskolebaseret lærlingeuddannelse som cater på Ringsted Produktionshøjskole. ”Det er en anderledes uddannelse, som er magen til de andres, men mere egnet for mig”. Hun har taget sit grundforløb på produktionsskolen, og det gjorde en kæmpe forskel for hendes uddannelsesforløb. ”Her på Ringsted Produktionshøjskole tager de sig mere af den enkelte person. Jeg har haft bedre tid til at klare det hele. Jeg har fået mere støtte, men jeg har også fået mere ansvar og instruerer de andre elever og uddelegerer arbejdet”.

”Det er rart, at man kan ændre på sig selv”

Kelly Christensen er stolt af, at hun tager sin uddannelse på en produktionsskole. ”Jeg havde slet ikke regnet med at kunne gennemføre en uddannelse, for jeg havde jo prøvet, hvor det ikke var lykkedes. Men herude var det anderledes, for de voksne har mere tid til at hjælpe”. Produktionsskolen har også haft stor betydning for hendes personlige udvikling. ”Det har givet mig mere selvtillid, og jeg er blevet mindre genert, for man er jo nødt til at fremvise maden og have kontakt til kunderne. Jeg synes, det er rart, at man kan ændre på sig selv”.