Ungdomskort

For at få Ungdomskort til ungdomsuddannelser, skal du opfylde betingelserne.
Betingelser
Du kan få Ungdomskort til en ungdomsuddannelse, hvis:
• din ungdomsuddannelse giver dig ret til SU eller er på listen over godkendte uddannelser
• du ikke modtager tilskud til transport efter andre ordninger
• du er studieaktiv (det er dit uddannelsessted, der afgør, om du er studieaktiv)
• din uddannelse er tilrettelagt som heltidsundervisning
Når du går på produktionshøjskole er du godkendt til ungdomskort.
Sådan søger du Ungdomskort
Først skal du godkendes til et Ungdomskort.
Det gør du ved at gå på www.ungdomskort.dk og logger på med dit Nem-id (trin 1). Der kan gå et par dage før du bliver godkendt. Når du er godkendt får du en mail.
Herefter skal du gå trafikselskabernes selvbetjeningssystem Mit Ungdomskort (trin 2), hvor du skal bestille og betale dit Ungdomskort.
Du får kortet tilsendt med posten cirka 14 dage efter, du har bestilt det.

Priser
Du er elev på en ungdomsuddannelse
Pris: 12,01 kr. pr. gyldighedsdag.
Priseksempel: 30 dage (30*12,01)=360,30 kr.

Fordele med Ungdomskort:
• Rejs ubegrænset mellem din bopæl og dit uddannelsessted
• Rejs ubegrænset i dit eget takstområde – hele den farve, du bor
• Rejs på tværs af takstområder til børnetakst, der hos de fleste trafikselskaber er halv pris af voksenbilletter
• Rejs på tværs af takstområder med tog og få rabat på togbilletter i hele landet (hos DSB og Arriva)