EGU

egu-logo

For at komme i betragtning til en EGU:
Skal du være under 30 år.
Du må ikke have bestået et grundforløb.

EGU er en 2-årig ungdomsuddannelse med stor vægt på praktik.
Du har måske svært ved at læse, regne eller skrive? Haft nogle svære oplevelser i livet? Er genert og forsigtig? Eller bare brug for at få vist arbejdsopgaverne en ekstra gang?
Hvis du kan sige ja til en af ovenstående, så er EGU måske lige uddannelsen for dig!

Alle er forskellige, og vi tilrettelægger uddannelsesplanen så den passer perfekt til dig. Det gøres i samarbejde med dig, Ringsted Produktionshøjskole, jobcenteret, UU og din fremtidige lærerplads.
Vi stiller kun krav til, at du gør dit bedste!

Vi sørger for koordineringen mellem vejledning, UU, administrationen og alle øvrige samarbejdspartnere..

• Ringsted Produktionshøjskoles er uddannelsesansvarlig for dig og har vejledningsforpligtigelsen under hele EGU-forløbet.
• Ringsted Produktionshøjskole sikrer udstedelse af beviser efter bestået moduler ud fra den godkendte uddannelsesplan.
• Ved gennemført uddannelse sikrer Ringsted Produktionshøjskole at det endelige uddannelsesbevis udfærdiges af den aktuelle aktør, ved uddannelsesplanens ophør.
• Afbrydes uddannelsesplanen underretter den relevante uddannelsesinstitution umiddelbart Ringsted Produktionshøjskole, som underretter Ringsted Kommune.
• Ringsted Produktionshøjskoles modtager det statslige vejledningstilskud ved underskrivelse af EGU-planen og ved afslutning af EGU-uddannelsen.