Vejledning

Ringsted produktionshøjskole er en skole, hvor du vil lære at styre rundt mellem alle de mange tilbud og valg, du står overfor. Formel og uformel vejledning er hjørnestenene i dette arbejde. Vi har en skole, hvor vi vægter såvel praktiske, teoretiske, sociale som demokratiske færdigheder, der er afgørende nødvendige du kan vinde fodfæste i uddannelsesverden og på arbejdsmarkedet.

Vejledning og forløbsplaner
Du bliver tilknyttet en linie/værksted, hvor du får en kontaktlærer /linielærer.
Der er også en koordinerende vejleder, der vil hjælpe dig i dit afklaringsforløb på skolen
I et samarbejde afdækker du, din vejleder og kontaktlærer dine faglige, sociale og personlige kompetencer, RKA. Med dette udgangspunkt kan vi støtte dig i at lave realistiske mål, med udgangspunkt i dine ønsker, mål og forudsætninger.
Dine mål for produktionsskoleopholdet noteres i en individuel forløbsplan, der på vores skole hedder Nordplaner.
Her beskrives også hvad der skal sættes i værk for at du kan nå dine mål.
Individuel vejledning
Den individuelle vejledning er meget vigtig. Det betyder, at du har samtaler med din linielærer/kontaktperson om hverdagens arbejdsindsats og udbytte. Disse vejledningssamtaler finder sted hver 6 uge

Derudover har du også samtaler med den koordinerende vejleder i forhold til uddannelse og jobmuligheder.
Inden du starter på Ringsted produktionshøjskole vil du have lavet en uddannelsesplan sammen med din UU vejleder fra Ungdommens uddannelsesvejledning. Denne Uddannelsesplan arbejder vi sammen videre på
Efter behov er der netværksmøder med dig og evt dine forældre, samt UU.
Praktik og kombinationsforløb
Du har også har mulighed for at komme i Erhvervsrettet praktik i 4 uger pr. på begyndt halvår, så du kan prøve hvordan det vil være at arbejde med det fag du har ønsket.
Kontakt til uddannelsesinstitutioner og kommuner
Skolens lærere, kontaktpersoner og forstander hjælper også med kontakten med vejledere og kontaktpersoner på de andre uddannelsesinstitutioner og hvis du har brug for at Vi samarbejder med andre relevante kontaktpersoner i kommunen.
Åben psykologisk Rådgivning
I forbindelse med den Åbne Rådgivning respekteres din anonymitet, og kun efter aftale med dig må private og fortrolige oplysninger videregives til skolens lærere og ledelse. Der vil ikke blive registreret sager omkring de enkelte personer. I den forbindelse skal det understreges, at psykologen har tavshedspligt, men samtidig underretningspligt som alle andre offentligt ansatte.