Referat Landsbypedellerne

Orienterende møde om landsbypedelordningen på Ringsted Produktionshøjskole fredag d. 4. november 2016

Landsbyforum i Ringsted kommune blev budt velkommen ved koordinator for ordningen Robin Hinge og forstander Troels Brandt. Køkkenet havde lavet små pindemadder og der var varm kaffe på en kold, regnfuld og mørk efterårsdag.

Vedr. Landsbypedelordningen:

Arbejdet udføres af Ringsted Produktionshøjskoles elever og lærere til gavn for den pågældende forening under Landsbypedelordningen. Dermed bidrager ordningen til skolens faglige miljø for praksisnære opgaver, og til et autentisk læringsmiljø og bliver derved en anden praksisnær vej til en ordinær ungdomsuddannelse.

De første måneder:

Ordningen med produktionshøjskolen som aktør begyndte d. 02.06.2016. På produktionshøjskolens hjemmeside fremgår det under landsbypedelordningen hvilken opgaver vi allerede har løst. Vi har desuden udarbejdet et skriftligt materiale, der vedrører hvilke opgave vi kan løse, vil løse og må løse. Dette materiale blev omdelt og forstanderen oplyste, at skriftet har været i politisk og fagpolitisk høring forud for ordningen trådte i kraft. Finn Andersen foreslog at vi her på RPHS snarest modtager en oversigt over alle 10 lokalråd, som dækker hele geografien i Ringsted kommune. Således vil vi kunne orientere om hvilke opgaver, som vi er blevet bestilt til at løse i de respektive landområder. Hermed kender lokalrådet også til opgaven og det almennyttige regi som opgaven finder sted i. Samtidig styrkes kommunikationen mellem kontaktpersonen, produktionshøjskolen og lokalrådet. Skulle produktionshøjskolen komme i tvivl om en opgave kan lokalrådet altid kontaktes. Afslutningsvis oplyste forstanderen at ordningen evalueres med forvaltningen og at han finder, at det er helt naturligt også at involvere Landsbyforum i denne evaluering.

Vedr. nabohjælp skilte:

Lokalrådene skal bidrage for hver deres område med angivelse af, hvor de ønsker skilte placeret ved indfaldsveje til landsbyerne. Landsbyforum koordinerer med lokalrådene og vender tilbage med et udspil til placering. Kommunen har oplyst, at den ønskede placering til skilte skal behandles efter vejlovens og naturbeskyttelseslovens bestemmelser, hvorefter det præcise antal skilte kan fastlægges.

Ringsted Produktionshøjskole har givet tilsagn om at Landsbypedelordningen gerne vil stå for opsætningen af skiltningen i en størrelsesorden af ca. 50 skilte, når godkendelse og placering fra kommunen foreligger.

Læs mere om skolen på www.rphs.dk og på skolens facebook side https://www.facebook.com/RingstedProduktionshojskole

Herefter inviterede forstanderen til Åben Skole.

Således forstået og fortolket

 

Troels Brandt

Forstander

RPHS