Nyheder

Tak til

 

 

Da keramisk kunst blev kittet og kreativiteten blev kommunikeret 

Billederne er fra vores Art talk – fra medarbejdernes møde med Produktionshøjskoleelevernes art mentor Jim Cooper.
Han gav i går onsdag d. 07.06 gode råd om elevernes kreative processer.

Jim Cooper er en internationalt anerkendt keramiker fra New Zealand, vinder af PORTAGE award 2012. Ringsted Produktionshøjskole, med økonomisk hjælp fra Statens Kunstfond og faciliteret af Guldagergaard, har haft stor glæde og ære af at kunne bruge denne kunstner hvilket har muliggjort at en række bemærkelsesværdige værker er blevet til. Elevernes værker er i dag udstillet i hovedindgangen på RPHS.

Jim Cooper opholder sig på Internationalt Keramisk Center Guldagergaard i Skælskør som artist-in-residence.

Det er således helt særligt, at Ringsted Produktionshøjskole fik muligheden for at tilknytte denne professionelle internationale kunstner.

Vi er samtidig dybt taknemmelige over donationen fra Statens Kunstfond, udtaler forstander Troels Brandt til pressen.

Produktionsskoleeleverne kommer nemlig oftest fra hjem, hvor der ikke har været tradition for kunst og kultur.

Hvorfor skolen tænker at denne indsats er vigtig i de unges uddannelse og dannelsesrejse.

Flere af eleverne vil ikke have haft mødt den professionelle kunst tidligere.

Derfor var det en enestående mulighed at få lov til at tilknytte Jim Cooper til projektet.

Jim Cooper har sammen med skolens elever udformet de keramiske skulpturer, og projektet har således været et hands-on projekt for de deltagende elever.

Mette Marcher direktør på Guldagergaard  og Troels Brandt Forstander på RPHS

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–

Kære alle venner af  Ringsted  Produktionshøjskoles arbejde med de kloge hænder:
Bestyrelsen, medarbejderne og ledelsen takker for et fantastisk fremmøde på vores Produktionshøjskole på nordsiden af Haraldsted sø. Det blev absolut til en
mindeværdig dag for forstanderen 😊
#kloghænder

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ringsted d. 22-11-2016

Ikke alle får en lykkelig barndom:

Misbrug i hjemmet på dagsordenen på Ringsted Produktionshøjskole

Ringsted Produktionshøjskole sætter med et stort debatarrangement fokus på opvækst i misbrugshjem i samarbejde med UNG REVERS. Her fortæller unge om deres egen opvækst i et hjem med misbrug – og konsekvenserne af det.

Langt fra alle går ubekymret igennem tilværelsen i barndoms- og ungdomsårene. Over 120.000 børn og unge vokser op i en familie med stof- og/eller alkoholproblemer, hvilket kan have store personlige konsekvenser hele livet igennem. Denne udfordring sætter Ringsted Produktionshøjskole og UNG REVERS nu fokus på med et stort debat-arrangement.

En ensom vej og tung mental bagage

En ny undersøgelse, som Analyse Danmark har lavet for UNG REVERS, viser, at 53 % af de 18-29 årige, som har oplevet misbrug i hjemmet, ikke sagde til andre – f.eks. lærer, venner eller familie – at de syntes, der blev indtaget for meget alkohol/stoffer i hjemmet. Samtidig viser undersøgelsen, at årsagen til, at de unge ikke talte med andre om problemet i hjemmet, skyldes, at de ikke ville afsløre deres mor og/eller far.

”De fleste børn og unge af forældre med alkohol- eller stofproblemer kan nikke genkendende til følelser som skyld og skam, at bekymre sig for meget, at have koncentrationsbesvær, at have svært ved at indgå i kærlighedsrelationer, at føle sig anderledes og ikke at føle sig god nok, ” udtaler Anja Koblauch, projekt- og udviklingschef for UNG REVERS.

”For de fleste kan det være rigtig svært at tale om alkohol- og stofproblemer i hjemmet med andre og hvert enkelt familiemedlem går ofte med ’hemmeligheden’ alene. Men det giver luft at få sat ord på det, man har oplevet – og det giver mulighed for at lave forandringer i ens liv. ”, uddyber Anja Koblauch.

På Ringsted Produktionshøjskole er de glade for at kunne sætte misbrug i hjemmet på dagsordenen.

”Vi er glade for at kunne lægge hus til et godt initiativ rettet mod en vigtig problematik, som mange unge i dag har tæt inde på livet. Misbrug i hjem forekommer i alle samfundslag, og desværre også i nogle af de hjem, hvor eleverne på Ringsted Produktionshøjskole kommer fra. Vi har imidlertid tænkt os at arbejde med denne udfordring, blandt andet i samarbejde med UNG REVERS, ” udtaler Troels Brandt, forstander på Ringsted Produktionshøjskole.

Når en svær opvækst kan vendes til en styrke

UNG REVERS har til formål at styrke de unges håndtering af de udfordringer, der følger af en opvækst i en familie med stof- eller alkoholproblemer.

”Hvis vi kan få de unge i tale har vi mulighed for at øge deres trivsel og kompetencer til at håndtere egen situation. Det øger sandsynligheden for en positiv udvikling på længere sigt. Det kan eksempelvis være at forebygge, at den unge selv får et misbrug som voksen, eller udvikler psykiske eller sociale vanskeligheder og at øge sandsynligheden for, at den unge får en ungdomsuddannelse og bliver aktiv på arbejdsmarkedet, ” slutter Anja Koblauch.

Fakta om ”UNG REVERS”?

UNG REVERS er et projekt under Fonden Lænke-ambulatorierne, som har fået bevilliget finansiering af Socialstyrelsen til at indgå i et SATS-pulje projekt, hvis overordnede formålet er at bidrage til at sikre, at flere børn og unge under 25 år fra familier med stof- og alkoholproblemer tilbydes et relevant behandlingstilbud. For mange betyder behandlingen, at de kan vende en svær opvækst til en styrke.

REVERS betyder ’vende om’ eller ’bagside’, og henviser i denne sammenhæng til bagsiden af UNGdommens medalje.

UNG REVERS tilbyder gratis og anonym behandling i ni kommuner i Danmark, herunder i Odense, Helsingør, Lyngby, Herlev, Glostrup, Roskilde, Køge, Ringsted og Korsør.

Læs mere om UNG REVERS her

Yderligere information kontakt:

  • Pressekontakt: Sarah Lindegaard, tlf.: 23 34 23 84, sl@rostrapr.com
  • Projekt- og udviklingschef for UNG REVERS: Anja Koblauch, tlf.: 29 11 08 63, anko@laenke-ambulatorierne.dk