Nyheder

NYT – NYT – NYT

Synspunkt

Foreningsfriheden er en gylden Grundlovsgade.

Alle frivillige ønskes en velfortjent festlig aften i Ringsted Kongrescenter. Først og fremmest tillykke til alle jer, der allerede kender til værdien af frivillighed i civilsamfundet.

Ringsted Kommune inviterer i aften d. 15.03 – det frivillige foreningsliv til gallafest, hvor det frivillige liv hyldes med taler, prisuddelinger og underholdning. Og I har god grund til fejringen.

Foreningernes festlige Gallaaften i Ringsted Kongrescenter, hvor forventede 300 inviterede frivillige kan gå op ad den røde løber og hvem ved måske vil nogle af Produktionshøjskolens unge deltage som foreningsmedlemmer til næste år?

Et hav af forskellige repræsentanter for spejdere, idrætsfolk, lokalråd, sociale foreninger og kommunens råd og nævn, der mødes til god mad og underholdning.

Demokrati – ”What´s in it for me?”

Det vil vi gerne lære mere om på Ringsted Produktionshøjskole i de kommende måneder og Slots – og Kulturstyrelsen, under Kulturministeriet, har støtter det forhåbentligt stærkt vanedannende projekt.

En gruppe unge ambassadører og forandringsagenter, der lige nu er elever på Produktionshøjskolen, skal i aktiv handling lære om fremtidens demokratideltagelse i de civilsamfund, som de er omgivet af, men ikke kender til. Projektet bliver øjenåbneren og de unge kommer i situeret praksis til at kende til deltagerdemokratiet på nærmeste hold.

”De unge får skabt sig et billede af hvordan en ideel demokratisk deltagelse kan være, hvordan institutionernes og foreningernes frivillige samfundsopgave kan være og hvordan deres egen demokratiske deltagelse kan udformes og struktureres. Ikke mindst udstyres de unge med sikker viden om deres egen muligheder for, at påvirke deltager demokratiet, så at de herigennem udvikler deres demokratiske færdigheder” udtaler forstander Troels Brandt.

Undervejs tilegner eleverne sig en række nye erfaringer, der permanent vil tjene arbejdet med, at alle unge får plads ”ved samfundets bord”.

”Demokratiet kan aldrig sikres, netop fordi det ikke er et system, der skal gennemføres, men en livsform, der skal tilegnes. Det drejer sig om et sindelag, der skal bibringes hvert nyt slægtled. Derfor er det folkelige oplysnings- og opdragelsesarbejde nerven i demokratiet.”

Citatet er hentet fra Hal Koch´ s bog; ”Hvad er demokrati” skrevet i 1945.

På vegne af deltagerådet og forandringsagenterne

Katrine Olsen, Sascha Kristensen, Jonas Jensen og Emil Hansen

Kim Arthur Nielsen

Projektleder v. Ringsted Produktionshøjskole

Haraldstedvej 47, 4100 Ringsted.

——————————————————————————————————————–

Den 3. januar 2019 starter vi Livsstils-linjen op på RPHS.

Her er en lille beskrivelse af linjen:

Når du har lyst til at arbejde med dig selv – og samtidig bruge din energi på en positiv måde, skaber det endnu mere energi.

På linjen arbejder vi med kroppen som fokus. Du får kendskab til kroppens opbygning og funktioner. Vi har ingen forventninger til din fysiske form når du starter. Alle kan være med – men du skal have mod på at opleve motionens glæder på din egen krop.

Du får styrket dine sociale og personlige kompetencer, og bliver klogere på hvad du vil arbejde med i fremtiden – og hvilke uddannelser der kan bringe dig dertil.

Sammen arbejder vi på, at du bliver bedre til at forholde dig til selv og til livet._____________________________________________________________________________

Det er med stor sorg at elever, medarbejderne og bestyrelsen ved Ringsted Produktionshøjskole har modtaget meddelelsen om at vores afholdte Bestyrelsesformand, Lena Jensen, er sovet stille ind natten til fredag d. 27.10 2017 – på Hospicegården Filadelfia Hospicet ligger i Dianalund, smukt placeret på et åbent grønt område ved Epilepsihospitalet på Filadelfia.

Et stille fredfyldt sted, som var rammen om en værdig afsked – efter mange års kamp med kræftsygdom.

I dag mandag d. 30.10  afviklede vi et minuts stilhed, til vores morgensamling,  og det var helt i Lena´ s ånd, at det var stille eftertænksomhed, der stod malet i ansigterne på de forsamlede lærere og elever. Lena har siddet i vores bestyrelse siden konstitueringen fra december 1997. Lena var i de seneste 12 år formand. Lena Jensen var udpeget af Ringsted byråd blandt SF til at sidde i vores bestyrelse. Arbejdet som frivillig ulønnet formand bestred Lena med stort engagement og arbejdsomhed. Lena var grundig og altid på de unges parti.

Ofte har jeg skulle redegøre for hvordan vi kom endnu tættere på de unges virkelighed for, at kunne tilbyde de unge kvalificeret vejledning i arbejdspraksis på værkstederne såvel som vejledning af mere eksistentiel  karakter i forhold til tilværelsen uden for skolen.

Lena Jensen evnede at give plads til ledelse i hverdagen, og hun var enormt optaget af elevernes og medarbejdernes trivsel. Lena kendte til lærergerningen fra sit mangeårige virke ved Vigersted skole og hun kendte også profilen af de unge, der havde behov for et mere praksisorienteret uddannelsestilbud. I de sidste mange år er de unge blevet mødt med kravet om at være uddannelsesparate. Vores formand Lena, var klar over, at elevernes uddannelsesparathed ofte afhænger af skolernes undervisningsparathed! Produktionsskolens unge kan nemlig godt lære noget uden for klasselokalet i værkstedet og i  særdeleshed,  hvis værkstedet er undervisningsparat!

Lena kendte præmissen for dette arbejde og hun elskede at drøfte praksis. En praksis som hun også i sit professionelle virke var tæt på. Lena Jensen var stolt af sin skole og af opgaven vi udfører.

Nu bliver det ikke længere Lena Jensen, der skal hjælpe og støtte Ringsted Produktionshøjskole ind i en ny FGU konstruktion. I de næste mange måneder vil vi savne vores stille og beslutsomme ”styrmand på broen”, men vi vil i Lena´ s ånd flittigt arbejde videre med den kultur for praksispædagogik, der er denne skoles lokale særkende. Vi ved, at Lena villet have ønsket og forventet, at vi placerer os centralt i den nye uddannelse på Midtsjælland.

Hun har ofte nok sagt  ” for det skylder vi de unge”.  Vores varmeste tanker går til familien i disse dage.

Æret være Lena´ s minde

Troels Brandt/ Forstander

_____________________________________________________________________________

Tak til

Da keramisk kunst blev kittet og kreativiteten blev kommunikeret 

Billederne er fra vores Art talk – fra medarbejdernes møde med Produktionshøjskoleelevernes art mentor Jim Cooper.
Han gav i går onsdag d. 07.06 gode råd om elevernes kreative processer.

Jim Cooper er en internationalt anerkendt keramiker fra New Zealand, vinder af PORTAGE award 2012. Ringsted Produktionshøjskole, med økonomisk hjælp fra Statens Kunstfond og faciliteret af Guldagergaard, har haft stor glæde og ære af at kunne bruge denne kunstner hvilket har muliggjort at en række bemærkelsesværdige værker er blevet til. Elevernes værker er i dag udstillet i hovedindgangen på RPHS.

Jim Cooper opholder sig på Internationalt Keramisk Center Guldagergaard i Skælskør som artist-in-residence.

Det er således helt særligt, at Ringsted Produktionshøjskole fik muligheden for at tilknytte denne professionelle internationale kunstner.

Vi er samtidig dybt taknemmelige over donationen fra Statens Kunstfond, udtaler forstander Troels Brandt til pressen.

Produktionsskoleeleverne kommer nemlig oftest fra hjem, hvor der ikke har været tradition for kunst og kultur.

Hvorfor skolen tænker at denne indsats er vigtig i de unges uddannelse og dannelsesrejse.

Flere af eleverne vil ikke have haft mødt den professionelle kunst tidligere.

Derfor var det en enestående mulighed at få lov til at tilknytte Jim Cooper til projektet.

Jim Cooper har sammen med skolens elever udformet de keramiske skulpturer, og projektet har således været et hands-on projekt for de deltagende elever.

Mette Marcher direktør på Guldagergaard  og Troels Brandt Forstander på RPHS

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–

Kære alle venner af  Ringsted  Produktionshøjskoles arbejde med de kloge hænder:
Bestyrelsen, medarbejderne og ledelsen takker for et fantastisk fremmøde på vores Produktionshøjskole på nordsiden af Haraldsted sø. Det blev absolut til en
mindeværdig dag for forstanderen 😊
#kloghænder

 

Ringsted d. 22-11-2016

Ikke alle får en lykkelig barndom:

Misbrug i hjemmet på dagsordenen på Ringsted Produktionshøjskole

Ringsted Produktionshøjskole sætter med et stort debatarrangement fokus på opvækst i misbrugshjem i samarbejde med UNG REVERS. Her fortæller unge om deres egen opvækst i et hjem med misbrug – og konsekvenserne af det.

Langt fra alle går ubekymret igennem tilværelsen i barndoms- og ungdomsårene. Over 120.000 børn og unge vokser op i en familie med stof- og/eller alkoholproblemer, hvilket kan have store personlige konsekvenser hele livet igennem. Denne udfordring sætter Ringsted Produktionshøjskole og UNG REVERS nu fokus på med et stort debat-arrangement.

En ensom vej og tung mental bagage

En ny undersøgelse, som Analyse Danmark har lavet for UNG REVERS, viser, at 53 % af de 18-29 årige, som har oplevet misbrug i hjemmet, ikke sagde til andre – f.eks. lærer, venner eller familie – at de syntes, der blev indtaget for meget alkohol/stoffer i hjemmet. Samtidig viser undersøgelsen, at årsagen til, at de unge ikke talte med andre om problemet i hjemmet, skyldes, at de ikke ville afsløre deres mor og/eller far.

”De fleste børn og unge af forældre med alkohol- eller stofproblemer kan nikke genkendende til følelser som skyld og skam, at bekymre sig for meget, at have koncentrationsbesvær, at have svært ved at indgå i kærlighedsrelationer, at føle sig anderledes og ikke at føle sig god nok, ” udtaler Anja Koblauch, projekt- og udviklingschef for UNG REVERS.

”For de fleste kan det være rigtig svært at tale om alkohol- og stofproblemer i hjemmet med andre og hvert enkelt familiemedlem går ofte med ’hemmeligheden’ alene. Men det giver luft at få sat ord på det, man har oplevet – og det giver mulighed for at lave forandringer i ens liv. ”, uddyber Anja Koblauch.

På Ringsted Produktionshøjskole er de glade for at kunne sætte misbrug i hjemmet på dagsordenen.

”Vi er glade for at kunne lægge hus til et godt initiativ rettet mod en vigtig problematik, som mange unge i dag har tæt inde på livet. Misbrug i hjem forekommer i alle samfundslag, og desværre også i nogle af de hjem, hvor eleverne på Ringsted Produktionshøjskole kommer fra. Vi har imidlertid tænkt os at arbejde med denne udfordring, blandt andet i samarbejde med UNG REVERS, ” udtaler Troels Brandt, forstander på Ringsted Produktionshøjskole.

Når en svær opvækst kan vendes til en styrke

UNG REVERS har til formål at styrke de unges håndtering af de udfordringer, der følger af en opvækst i en familie med stof- eller alkoholproblemer.

”Hvis vi kan få de unge i tale har vi mulighed for at øge deres trivsel og kompetencer til at håndtere egen situation. Det øger sandsynligheden for en positiv udvikling på længere sigt. Det kan eksempelvis være at forebygge, at den unge selv får et misbrug som voksen, eller udvikler psykiske eller sociale vanskeligheder og at øge sandsynligheden for, at den unge får en ungdomsuddannelse og bliver aktiv på arbejdsmarkedet, ” slutter Anja Koblauch.

Fakta om ”UNG REVERS”?

UNG REVERS er et projekt under Fonden Lænke-ambulatorierne, som har fået bevilliget finansiering af Socialstyrelsen til at indgå i et SATS-pulje projekt, hvis overordnede formålet er at bidrage til at sikre, at flere børn og unge under 25 år fra familier med stof- og alkoholproblemer tilbydes et relevant behandlingstilbud. For mange betyder behandlingen, at de kan vende en svær opvækst til en styrke.

REVERS betyder ’vende om’ eller ’bagside’, og henviser i denne sammenhæng til bagsiden af UNGdommens medalje.

UNG REVERS tilbyder gratis og anonym behandling i ni kommuner i Danmark, herunder i Odense, Helsingør, Lyngby, Herlev, Glostrup, Roskilde, Køge, Ringsted og Korsør.

Læs mere om UNG REVERS her

Yderligere information kontakt:

  • Pressekontakt: Sarah Lindegaard, tlf.: 23 34 23 84, sl@rostrapr.com
  • Projekt- og udviklingschef for UNG REVERS: Anja Koblauch, tlf.: 29 11 08 63, anko@laenke-ambulatorierne.dk