Landsbypedellerne

”Servicekatalog”

jpg_logo2_midt_i

Ordningen er trådt i kraft d. 02.06.16. efter en høringsfase og ved en reception på RPHS.


Med landsbypedelordningen har lokalsamfundet i Ringsted kommune mulighed for at få løst nogle reelle opgaver, som enten ikke løses i dag eller som løses af frivillige.

Arbejdet udføres af Ringsted Produktionshøjskoles elever og lærere til gavn for den pågældende forening under Landsbypedelordningen. Dermed bidrager ordningen til skolens faglige miljø for praksisnære opgaver, og til et autentisk læringsmiljø og bliver derved en anden praksisnær vej til en ordinær ungdomsuddannelse.

Ingen opgave må have en forventet arbejdstidsperiode der strækker sig ud over 11 timer om ugen, for at sikre mangfoldigheden af opgaverne og en bred geografisk spredning inden for kommunen.

Landsbypedelordningens servicekatalog og retningslinjer:

 • Vedligehold og rengøring af udearealer.
  • Vi slår græs med en almindelig plæneklipper. I tilfælde af at arealet er så stort at der kræves havetraktor e.l., vil vi ikke have mulighed for at udføre opgaven. (vurderes af Landsbypedellerne)
  • Vi luger mindre arealer for ukrudt, og bortskaffer alt affald der heraf måtte komme.
  • Vi klipper mindre hække, som ikke kræver særlig hækkeklipper, eller overstiger en højde på 210 cm, og bortskaffer alt affald der heraf måtte komme.
  • Vi pudser vinduer så længe dette ikke kræver stillads.
  • Tætning eller udskiftning af tagrende.
 • Vedligehold af borde og bænke samt klubskure
  • Vi maler plankeværk, stakit og andet der ikke kræver stillads. (alle materialer såsom maling, pensler, afdækning m.m. leveres som udgangspunkt af foreningen)
 • Øvrige småreparationer
  • Vi udfører bl.a. mindre reparationer af plankeværk, stakit, dør som binder, vandhane som drypper e.l.
 • Vi kan bortskaffe affald, som modtages på kommunens genbrugsstation.

Skal der bruges materialer, skaffes disse som udgangspunkt af foreningen, til brug for landsbypedellerne i det arbejde der ønskes udført.

 • Vi kan hente mindre mængder af materialer på kommunens materialeplads (jord, grus, flis m.m.) hvis foreningen betaler for materialer og transport af disse.

Vej- og Ejendomscentret sikrer, at opgaverne udføres i god forståelse med de faglige forbund. Det er vigtigt, at landsbypedelordningen ikke erstatter en ansat. Arbejde der tidligere er udført af en privat aktør, kan ikke erstattes af landsbypedelordningen.

Udfyld venligst nedenstående formular, så vender vi tilbage hurtigst muligt.

Kontakt os

Nedenfor bedes du venligst skrive adressen på opgaven, og ikke foreningens adresse. Medmindre denne er den samme.

Har du spørgsmål Du velkommen til at  ringe eller skrive til Robin Hinge på Tlf. 20 90 51 00, email;  robin@rphs.dk