Forstanderen er på lige efter professor Illeris, manden som forstanderen tidligere har læst og studeret

Forum100% konference
Læring i ungdomsuddannelserne

Dato 27. oktober 2015
Tid 13.00-16.00
Sted Københavns åbne Gymnasium, Sjælør Boulevard 133, 2500 Valby

Program
Kl. 13.00-13.05 Velkomst
v. Finn Arvid Olsson, formand for Forum100%

Kl. 13.05-13.30 Læring i ungdomsuddannelserne
v. professor Knud Illeris, Simonsen og Illeris

Kl. 13.30-13.55 Autentiske læringsmiljøer og situationer forvandler uddannelsesudsatte
                           til livsduelige borgere
v. forstander Troels Brandt, Ringsted Produktionshøjskole

Kl. 13.55-14.20 Fokus på fagets sprog og elevens læringsproces
v. udviklingskonsulent Louise Jensen, Tech College Aalborg

Kl. 14.20-14.45 Kaffepause

Kl. 14.45-15.10 Motivation og styring
v. konsulent Therese Holter, Gymnasieskolernes Lærerforening

Kl. 15.10-16.00 Paneldebat og farvel

Pris for deltagelse
• Kr. 500,00 ekskl. moms pr. person for ikke medlemmer
• Kr. 300,00 ekskl. moms pr. person medlemmer

Tilmelding
Bindende tilmelding på medsendte tilmeldingsblanket, som sendes senest 29. september 2015 til amj@forum100.dk