KUU skudt i gang på Ringsted Produktionshøjskole .

I dag er det en stor fornøjelse at byde velkommen til landets første KUU elever på Ringsted produktionshøjskole

Kuu-Elever

 

Hvad er en Kombineret Ungdoms Uddannelse?

Kombineret Ungdoms Uddannelse er en kort uddannelse – på 2 år – som gør dig i stand til at tage et arbejde eller fortsætte i anden

Du bliver Erhvervsassistent, når du har taget Kombineret Ungdoms Uddannelse og du kan vælge indenfor følgende områder:

  • Erhvervsassistent i Håndværk & Produktion, – Børn, Unge & Ældre, – Mad & Sundhed, – Oplevelser, Markedsføring & Service, – Grønt & Jordbrug, – samt Kommunikation & Medie

Du vil få følgende ud af at blive uddannet :

  • Selvstændigt udføre rutineprægede arbejdsprocesser og arbejdsopgaver inden for erhvervstemaet
  • Bredt kendskab til et erhvervsområde – marked, kunder, jobs, krav og muligheder
  • Masser af viden om, hvordan man begår sig på en arbejdsplads – medarbejdspligter, hygiejne, sikkerhed, samarbejde, sprog etc.
  • Kan arbejde inden for et fagligt område med anvendelse af værktøj, sprog, teknik, faglige metoder og generel forståelse for faget
  • Godt niveau dansk og matematik
  • Markant øget uddannelsesparathed
  • Nye muligheder